สมัครประกันการเดินทาง

ประกันจากบริษัทชั้นนำ

ค้นหาประกันการเดินทางที่เหมาะกับคุณฟรีใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

โปรดทราบ
รายชื่อประเทศที่ยกเว้นไม่คุ้มครองการประกันภัย คือ Cuba, Syria, Iran, North Korea, Crimea Region และ Nepal / ประกันเดินทางนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

ความขัดแย้งทางการทหารระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนอาจส่งผลกระทบถึงความคุ้มครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง และรวมถึง ความสามารถในการให้บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ทั้งขณะเดินทางไป เดินทางจาก หรือ อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ